Training Center IJ

 Training Center IJ е компания ориентирана към предоставяне на качествени тренингови и коучингови услуги на бизнеса.

Ние се стремим да намираме ефективни решения, като развиваме управленския и предприемачески потенциал на нашите клиенти.

Нашата цел е провеждането на трениниги формиращи навици, необходими за решаването на реални бизнес задачи на нашите партньори.

Професионализмът и опитът на нашият екип ни позволява да гарантираме стабилност, надеждност и максимална ориентация на резултат, при реализацията на тренингови и коучингови услуги с различна сложност и продължителност.

Ние специализираме в четири основни направления:

  1. Бизнес тренинги в такива области, като продажби, преговори и маркетинг.
  2. Управленски тренинги за ръководители на различни нива.
  3. Тренинги за личностно развитие, разкриване на потенциала и мотивацията.
  4. Е-библиотека – изграждане на информационна база съдържаща готови тренинги, игри и упражнения, инструменти и помагала, учебни материали, шаблони и алгоритми, тестове и анкетни карти необходима на фирми желаещи да създадат вътрешен отдел за фирмено обучение, на треньори и обучители за изграждане, допълване и актуализиране на наличните тренингови подходи.
Skills and services:
  • Маркетинг и продажби
  • Мениджмънт и лидерство
  • Управление на персонала
  • Информационни технологии
  • Лична ефектовност

Visit Website

Comments are closed.